<img alt="" src="https://secure.enterprise7syndicate.com/790678.png" style="display:none;">

PRESSMEDDELANDE

Evatic Group blir Asolvi

Evatic Group har bytt namn till Asolvi för att spegla hur mycket som har förändrats och utvecklats under de senaste två åren, och för att ha en bra position inför vad framtiden för med sig. Efter förvärven av Tesseract i Storbritannien och WinServ i Sverige är Asolvi nu den ledande leverantören av programvara för service management för små och medelstora företag (SMB) i Europa. De hjälper 800 kunder i 30 länder att uppnå större flexibilitet, skalbarhet och lönsamhet inom deras serviceverksamhet.

Januari 30, 2018
Written by Asolvi
Evatic, Pressmeddelanden

Evatic Group har bytt namn till Asolvi för att spegla hur mycket som har förändrats och utvecklats under de senaste två åren, och för att ha en bra position inför vad framtiden för med sig. Efter förvärven av Tesseract i Storbritannien och WinServ i Sverige är Asolvi nu den ledande leverantören av programvara för service management för små och medelstora företag (SMB) i Europa. De hjälper 800 kunder i 30 länder att uppnå större flexibilitet, skalbarhet och lönsamhet inom deras serviceverksamhet.

Inge K. Hårsaker, Asolvis biträdande chef för global försäljning, förklarar att "det finns en styrka i antal och i enhet. Denna omprofilering förenar våra tre produkter – Evatic, Tesseract och WinServ – under ett paraply. Men Evatics kunder har inget att frukta. Evatic Service kommer att fortsätta att vara den ledande lösningen för fälttjänster för dokument- och bildbehandlingsindustrin. Den stora fördelen med denna förening är konsolideringen av erfarenheten inom fälttjänstområdet, vilket kommer att underlätta utvecklingen och förbättringen av våra produkter.”

Kevin McNally, försäljningsdirektör för Tesseract i Storbritannien, förklarar att "efter alla stora förändringar under de senaste åren var en större omprofilering ett naturligt nästa steg. Med vårt nya namn följer nya mål, nya värderingar och ett nytt engagemang för att hitta bättre och bättre lösningar för tjänsteleverantörer. Men jag vill försäkra våra kunder om att Tesseract inte är på väg någonstans. Service Center 5.1 kommer att fortsätta växa och utvecklas under Asolvi. Tesseracts långvariga team kommer att fortsätta att finnas här för att stödja det."

Pål M. Rødseth, vd för Asolvi, förklarar motiven bakom omprofileringen: "Evatic, Tesseract och WinServ har funnits på marknaden länge. De har sina egna unika egenskaper och fördelar och är väl etablerade inom sina respektive verksamheter. Vi bestämde oss för att det var dags att skilja på företaget och dess produkter.”

Men varför "Asolvi"? Rødseth förklarar: "Vi ville ha ett namn som visar att vi inte bara levererar mjukvara. Vi löser problem. Vi hittar lösningar på våra kunders behov när det gäller service management. Vi är en partner som hjälper dig att bli mer effektiv.” "Vi är ett flerspråkigt företag, så vi ville också ha något som är lätt att uttala på många språk!", tillägger han och ler.

Rødseth fortsätter med att förklara hur han förväntar sig att Asolvis senaste tillväxt kommer att ge marknaden en viss stabilitet. "Efter att ha förvärvat både Tesseract och WinServ under de senaste 18 månaderna förväntar vi oss att fortsätta den välbehövliga konsolideringen av programutvecklare inom service management för små och medelstora företag i Europa. Att vara en större enhet ger oss stordriftsfördelar som låter oss möta de framtida kraven från moderna tjänsteföretag.”

Subscribe to get our newsletter

Get the latest news and updates from Asolvi