<img alt="" src="https://secure.enterprise7syndicate.com/790678.png" style="display:none;">

MARKNADSTRENDER

FEA & Asolvi - 2021 års topptrender inom storköksindustrin

FEA (Foodservice Equipment Association) är den oberoende, auktoritativa rösten för storkökstsindustrin i Storbritannien. Den representerar sektorn på myndighetsnivå i politiska och tekniska frågor, samt hanterar operativa krav för tillverkare, importörer och tjänsteföretag.

Written by Asolvi
Marknadstrender, Kaffe & Vending

FEA (Foodservice Equipment Association) är en oberoende organisationen för storkökstsutrustning i Storbritannien. De representerar sektorn på myndighetsnivå i politiska och tekniska frågor, samt hanterar operativa krav för tillverkare, importörer och tjänsteföretag.

I dessa utmanande tider har FEA lett branschen i att efterlysa stöd för leverantörer av storköksutrustning, av vilka de flesta är 100 % beroende av besöksnäringen. Vad händer på marknaden för matserviceutrustning just nu? Här är några viktiga punkter från föreningens verkställande direktör, Keith Warren:

Anpassningsförmåga

Behovet av att svara snabbare på kundernas behov är nyckeln, oavsett verksamhet och var den är verksam i leveranskedjan för storköksutrustning. De som tillför värde och gör sig själva till en del av värdekedjan kommer att ta sig igenom de svåra marknadsutmaningarna och i slutändan blomstra.

Anslutning/digitalisering

För matserviceoperatören medför uppkoppling driftsfördelar och kostnadsbesparingar. Den ger tillgång till realtidsinformation; den registrerar, hanterar och analyserar data, den kan utvärdera operativa processer och ge förslag för att förbättra effektiviteten, och den utfärdar varningar till till exempel servicepersonal om något skulle vara fel. Att minska driftskostnaderna och förbättra den operativa effektiviteten är nyckeln till överlevnad i den nuvarande pandemin.

Cirkulär ekonomi

11 av de 17 målen för hållbar utveckling som skrivits in i brittisk lag om den cirkulära ekonomin påverkar matservering och matserviceutrustning. Det kommer att krävas stora förändringar på alla nivåer om vi ska nå målen. Till exempel kampanjar FEA för energieffektiv utrustning (se nedan).

Den brittiska regeringens miljölagstiftning är också viktig. Den kommer att tas till parlamentet under de kommande 12 månaderna. FEA driver kampanj på uppdrag av industrin och har publicerat sin mat- och FOG-avfallshierarki (fetter, olja och fett) för att hjälpa till att förstå och utforma policyer.

Koldioxidneutralitet

Hållbarhet har varit i fokus för FEA i många år. Vi lobbar för att regeringen ska initiera en radikal plan utformad för att stödja livsmedelsbranschen samtidigt som vi strävar efter koldioxidneutralitet, genom att uppmuntra utveckling och försäljning av mer energieffektiv utrustning. Vi publicerade förslaget i vår "Koldioxidneutralitet: En fempunktsplan för matserviceutrustning".

De fem punkterna är:

  • skattelättnader för tillverkare, som skulle baseras på antalet sålda energieffektiva modeller
  • ett koldioxidneutralt system för återvinning av utrustning, för att uppmuntra operatörer att ersätta gamla apparater med nya, energieffektiva versioner;
  • främja konsult- och specifikationsengagemang genom att säkerställa att utrustningen kvalificerar sig för BREEAM- och LEED-certifieringspoäng
  • uppmuntra återförsäljare genom att betala dem extra provision när de säljer energieffektiv utrustning
  • utvecklingen av en ny version av Energitekniklistan (ETL), tillsammans med tillhörande föreskrifter.

Utbildning och fortbildning

Företag behöver välutbildad och kvalificerad personal för att nå framgång. I den nuvarande mycket splittrade miljön investerar FEA fortfarande i utbildningsinitiativ på alla nivåer, för att möta utmaningarna. Upptäck GUSP- och PFS-programmen. Investeringar i personal måste stå högt på alla arbetsgivares agenda.

Marknadens omstrukturering

Redan före pandemin hade det skett en betydande tillväxt på marknaden för takeaway och hemleverans, åtföljd av en expansion av "mörka kök". De olika nedstängningarna har ökat efterfrågan avsevärt, och många operatörer har bytt till takeaway. Även matserviceverksamhet i vårdhem och trädgårdscentraler har fått betydande finansiering.

Det uppskattas att cirka en tredjedel av livsmedelsoperatörerna inte kommer att öppna igen. Distributörs- och utrustningssektorn kommer sannolikt att krympa när den anpassar sig till de nya volymerna. Det kommer att ske en ökning av tillgången på begagnad utrustning, med ett ökat servicebehov som följd.

Operatörer som vill investera i ny utrustning överväger i allt högre grad alternativa finansieringsarrangemang, såsom leasing. Detta tar bort kravet på kapitalinvesteringar, eftersom det kan ge större flexibilitet och förbättra kassaflödet.

Foodservice Equipment Association (FEA) är matserviceutrustningsindustrins oberoende, auktoritativa röst. Föreningen representerar nästan 200 företag som levererar, servar och underhåller alla typer av kommersiell matserviceutrustning, från redskap till komplett köksutrustning. För mer information om FEA besök www.fea.org.uk

 

Subscribe to get our newsletter

Get the latest news and updates from Asolvi