<img alt="" src="https://secure.enterprise7syndicate.com/790678.png" style="display:none;">

MARKNADSTRENDER

Företag kan uttöka sin hållbarhetsstrategi genom att införa releafing

Samhällsansvar för företag, på engelska Corporate Social Responsibility (CSR) är ett mycket brett begrepp. I stor utsträckning beror engagemanget främst på företagets storlek och status, samt på den eller de branscher som det verkar inom. Genom CSR-program, filantropi och volontärarbete kan företag bidra till samhällsutveckling samtidigt som de stärker sina varumärken och sin ställning i samhället.

Written by Asolvi
Marknadstrender, Kontorsteknik & IT, Copy/Print

CSR-initiativ varierar avsevärt men hållbarhet har blivit allt viktigare inom alla affärssektorer, särskilt inom copy/print. Införandet av globala hållbarhetsmål, som de som finns i Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG), har lett till ett ökat fokus på miljöförvaltning.

Det får dock inte glömmas bort att "affärer är affärer". Därför måste alla företag komma ihåg att vilka initiativ som än tas är det yttersta målet att nå kommersiell framgång, oavsett hur det mäts av investerare eller aktieägare. Inom sektorn för copy/print letar många återförsäljare efter ytterligare sätt att uppnå en kommersiell fördel eller differentiering på marknaden. Att förgrena sig till närliggande vertikala marknader, såsom IT-tjänster, är en väg som många har tagit. Men kundernas intresse har nu fått ett allt större fokus på hållbarhet, särskilt från återförsäljarnas större företagskunder.

Detta ökade intresse för hållbarhet har gett större fokus på PrintReleaf och dess förmåga att erbjuda en lösning som kompenserar pappersförbrukningen genom automatiserad global återplantering av skog.
PrintReleafs molnbaserade programvara mäter den totala pappersförbrukningen genom integrationer med populära DCA:er (som mäter genomsnittlig dollarkostnad) och omvandlar den summan till ett motsvarande antal träd. Dessa planteras sedan automatiskt och med certifikat runt om i världen på återplanteringsplatser som användaren väljer. Denna lösning gör det möjligt för MPS-leverantörer att erbjuda sina kunder möjligheten att gynna hållbara affärsmetoder genom att "releafa" sin pappersförbrukning.

På PrintReleaf gör vi hållbarhet enkelt och tillgängligt för tryckerivärlden genom vår skalbara mjukvara och genom ett mångsidigt partnerskap med nyckelpartner som Asolvi. Vi välkomnar Asolvi som ambassadör och ser fram emot att samarbeta med dem under de kommande åren. För mer information, gå in på www.printreleaf.com. Du skriver ut en, vi planterar en.

Subscribe to get our newsletter

Get the latest news and updates from Asolvi