<img alt="" src="https://secure.enterprise7syndicate.com/790678.png" style="display:none;">

NYHETER

Asolvi center för kundengagemang – ett nyckelverktyg för att förbättra kundkommunikationen

Asolvi som företag kommer bara att lyckas om våra kunder lyckas. Vi vet att vår programvara har en avgörande betydelse för att göra din verksamhet effektiv och i slutändan lönsam. Men vi förstår också att ni ibland behöver hjälp för att säkerställa att ni får största möjliga nytta av er investering.

November 23, 2020
Written by Asolvi

Asolvi som företag kommer bara att lyckas om våra kunder lyckas. Vi vet att vår programvara har en avgörande betydelse för att göra din verksamhet effektiv och i slutändan lönsam. Men vi förstår också att ni ibland behöver hjälp för att säkerställa att ni får största möjliga nytta av er investering.

Den hjälpen kan ofta delas in i tre kategorier:

  1. Att lösa problem och bekymmer som uppstår
  2. Att använda alla relevanta funktioner på rätt sätt
  3. Att uppfylla nya och potentiella framtida krav

Vi är angelägna om att säkerställa att vi finns tillgängliga för dig och är så effektiva som möjligt i våra kontakter med dig när du behöver oss. Av de här anledningarna har vi etablerat vårt nya <Kundengagemangscenter (CEC).

CEC ingår i Asolvis bredare kundframgångsprogram, vars mål innefattar:

  1. Att säkerställa att kundintressena är centrala för allt vi gör. Det här är ofta relaterat till produktutveckling, men det berör också andra områden som utbildning, support och produktinformation.
  2. Att tänka på hur interna beslut och åtgärder påverkar kunderna.

Det är viktigt att betona att CEC inte bara är ett annat namn för "support". Avsikten är att den ska vara väldigt mycket "kundens röst". På en praktisk nivå hanterar CEC frågor som:

  • Att hjälpa kunder när de introducerar ny personal. Det här kan till exempel innefatta guidning, utbildning och att hjälpa nya teammedlemmar med hur man navigerar i vår Kundsupportportal. Det här är för att säkerställa att de kan skapa supportärenden på rätt sätt och att ärendena hanteras så effektivt som möjligt.
  • Att ta emot återkoppling angående nya utgåvor av programvara och lyssna på idéer om hur några av de nya funktionerna kan utvecklas ytterligare för att ge ännu större fördelar.
  • Att säkerställa att fakturafrågor snabbt blir besvarade och lösta. Vi vet att man vill bli uppdaterad regelbundet om vad som händer och bli försäkrad om att rätt personer hanterar frågan.

Vi vet från kundåterkoppling att många av er vill ha möjlighet till självbetjäning. Det är därför som vi har gjort Kundsupportportalen till en central del av CEC. Att skapa supportärenden via portalen gör det möjligt för oss att tillhandahålla snabbare lösningar på dina problem, eftersom vi kan fånga in all relevant information snabbt och enkelt. Men vi finns fortfarande tillgängliga per telefon, om du föredrar att kontakta oss på det sättet — eller om problemet är akut.

CEC finns här för att hjälpa oss lyssna på dig, och som sådant spelar det en viktig roll i vårt kontinuerliga åtagande för att förbättra kundkommunikationen och lyhördheten— samt för att upprätthålla värdedrivna relationer. Det lanseras till att börja med som ett brittiskt pilotprojekt, men vi kommer att övervaka dess resultat noga och utvärdera hur det kan rullas ut i större skala.

Subscribe to get our newsletter

Get the latest news and updates from Asolvi