<img alt="" src="https://secure.enterprise7syndicate.com/790678.png" style="display:none;">

BlogG

Varför underhåll av fastighetssäkerhet är så viktigt

Försiktigt och noggrant underhåll av fastighetssäkerhetssystem, såsom inbrottslarm, passerkontroll och videoövervakning, har alltid varit oerhört viktigt. Om en byggnads säkerhet fallerar äventyras säkerheten för människor, tillgångar, verksamhet och data och konsekvenserna kan bli förödande.

Written by Asolvi

Försiktigt och noggrant underhåll av fastighetssäkerhetssystem, såsom inbrottslarm, passerkontroll och videoövervakning, har alltid varit oerhört viktigt. Om en byggnads säkerhet fallerar äventyras säkerheten för människor, tillgångar, verksamhet och data och konsekvenserna kan bli förödande.

Men systemen som skyddar byggnader är mycket mer komplexa och sofistikerade än de brukade vara. Vi går ifrån traditionella inbrottslarm och analoga övervakningskameror. Den nya världen av fastighetssäkerhet är smart. System utvecklas där enheter och maskiner som är anslutna till varandra via internet kan känna av potentiellt katastrofala händelser och vidta åtgärder för att avvärja dem.

Till exempel kan en kamera upptäcka en inkräktare med en pistol och automatiskt släcka ljuset och låsa alla dörrar, vilket gör att inkräktaren blir instängd och förvirrad tills polisen kommer. Smarta säkerhetslösningar sträcker sig från robotiserade säkerhetsvakter och övervakningsdrönare till millimetervåg- bildsensorer som upptäcker bomber och skjutvapen, alla interagerar med varandra genom en enda punkt.

Ny teknik, nya utmaningar

Det kommer inte att dröja länge innan smart säkerhet blir mainstream, särskilt med tanke på uppskattningar att det globala Internet of Things (IoT) kommer att bestå av 200 miljarder smarta enheter år 2020. Men ny teknik skapar nya risker. Medan den ökande tillämpningen av IoT-teknik på fysiska säkerhetssystem ger en mer omfattande, lyhörd och pålitlig säkerhet, kommer den med sina egna utmaningar. Offlinesäkerhetstillgångar är inte sårbara för cyberattacker, men internetanslutna säkerhetstillgångar är det. Det är därför som en rapport om 2019 års megatrender för säkerhet av Security Industry Association har identifierat cybersäkerhetens inverkan på fysisk säkerhet som den främsta trenden sommer kommer att forma branschen under 2019.

I allmänhet är komplexiteten, interkonnektiviteten och cybersäkerhetskonsekvenserna av 2000-talets säkerhetssystem anledningen till att förebyggande underhåll av dessa system är avgörande. Det är viktigare än det brukade vara, när systemen inte var lika smarta, kapabla eller effektiva. Nu när de kan göra så mycket mer ligger pressen på systemleverantörerna att se till att de gör det.

Robust säkerhet kräver Robust FSM

Det är därför som ett robust system för fältservicehantering (FSM) med centraliserade data och automatiserade processer är särskilt viktigt för leverantörer av säkerhetssystem. Komplexiteten i de system de är ansvariga för att underhålla gör att de helt enkelt inte har råd med några svaga länkar i sin service verksamhet. Driftstopp är inte ett alternativ och fel och problem måste elimineras första gången, helst innan de orsakar problem.

Asolvi har belagd expertis inom detta område och erbjuder globalt erkända lösningar som digitalt transformerar leverantörer av säkerhetssystem, vilket gör allt de gör snabbare, smidigare och mer responsivt. Bland våra säkerhetskunder finns SCCI Alphatrack, Cryptex och ProtectMyProperty i Storbritannien, och Great Security and Larmcenter i Sverige. Dessa leverantörer använder våra lösningar för att kontrollera och hantera installation och underhåll av traditionella och smarta säkerhetssystem i bostäder och kommersiella utrymmen.

Gör din service lika smart som dina säkerhetssystem

Som en dedikerad leverantör av FSM-lösningar täcker vår programvara alla grundläggande delar av en fältserviceverksamhet.

  • Kraftfulla verktyg för kontrakts- och tillgångshantering säkerställer att du håller koll på alla förebyggande och korrigerande underhållsåtaganden.
  • Helt centraliserade data gör det enkelt för serviceteam att få fram den information de behöver när de behöver den.
  • Sofistikerade jobbhanterings- och schemaläggningsprogram prioriterar och tilldelar automatiskt underhållsbeställningar till den bästa tillgängliga fältingenjören, med hänsyn till kontraktsförpliktelser; ingenjörsplatser, färdigheter och preferenser; tillgångshistorik etc.
  • Intelligenta fakturerings- och rapporteringsverktyg minskar tiden som spenderas på svåradministrerade, felbenägna processer från dagar till minuter. Detta påverkar kassaflödet positivt och gör att du kan hålla mycket bättre koll på din lönsamhet och servicekvalitet.
  • Mobilitetslösningar eliminerar pappersbaserade förseningar och fel och ger ingenjörer möjlighet att bli mer produktiva och effektiva på fältet.

Vi erbjuder även mjukvara med funktionalitet speciellt utformad för att gynna brand- och säkerhetsleverantörer, som vi har utvecklat i samarbete med våra externa partners i denna bransch.

Ta reda på mer om vår programvara för marknaden för brandsäkerhet och säkerhetssystem. Om du är ett företag som installerar och underhåller säkerhetssystem och du vill prata med oss om hur Asolvi kan förändra din tjänsteverksamhet, skicka ett e-postmeddelande till sales@asolvi.com.

 

Subscribe to get our newsletter

Get the latest news and updates from Asolvi