MARKNADSTRENDER

Topptrender 2021 för managed print services

MPS-landskapet har aldrig stått still. Det är utvecklas ständigt. Men ingen kunde förutse hur mycket covid-19 skulle störa marknaden och – i samma veva – påverka vår privata och yrkesmässiga tillvaro.

Written by Asolvi

MPS-landskapet har aldrig stått still. Det är utvecklas ständigt. Men ingen kunde förutse hur mycket covid-19 skulle störa marknaden och – i samma veva – påverka vår privata och yrkesmässiga tillvaro.

Covid-19 har tvingat oss att omvärdera vissa grundprinciper. Hur mycket tid tillbringar vi respektive våra kunder på kontoret? Hur mycket tid ska vi ägna åt att besöka kunderna i deras lokaler? Hur hanterar vi och våra kunder färre medarbetare om de antingen är sjuka eller inte kan jobba på grund av lokalt lokala, regionala eller nationella nedstängningar?

Liksom de flesta delar av ekonomin, baseras MPS-sektorn på interaktioner och relationer formade under många år. Vi trycker hand. Vi skakar hand. Vi äter middag. Vi träffas. Men 2020 tvingades oss till förändringar. Vi blev tvungna att distansera oss från varandra. Så, hur stärker vi relationerna med kunderna när vi inte kan träffas? Hur gör vi det enklare för dem att lyckas när vi inte kan förklara våra nya idéer mellan fyra ögon? Hur förklarar vi för dem att vi utvecklas på ett sätt som gör att även de fortsätter att växa och frodas?

Med tanke på all denna osäkerhet, tycker vi det vore lämpligt att titta på några huvudtrender för att förankra vårt tänkande, hålla tanken klar och ta oss igenom kommande tuffa månader.

Distansarbete

Titta bara på hur vanligt det blivit med hemarbete, så ser du hur covid-19 har påverkat våra yrkesliv. Många kontorsanställda jobbar nu på distans. Det här har haft en betydande inverkan på det traditionella problemlösningsarbetet och är utan tvekan utmanande. Men det innebär också en möjlighet för traditionella återförsäljare.

Har nyligen pratat med flera kunder och potentiella kunder som säger att kontrollen över förbrukningsvaror är avgörande. Låter kunderna sina anställda köpa bläck på ett varuhus eller hos en onlinebutik utan kontroll över hur denna används. Eller samarbetar man med sin tillförlitliga MPS-partner för att få kontroll över både förbrukningsmaterial och utskrifter? Distansarbete har också inneburit att de som använder molntjänster eller mjukvara som tjänst, (SaaS)-applikationer, har kunnat fortsätta att arbeta som vanligt. Möjligheten att kunna ansluta överallt där det finns en internetuppkoppling har gjort möjliggjort distansarbete.

Automation

Hur ska verksamheter effektivisera och automatisera sina bakomliggande processer – få ut mer, med mindre insats? Sedan covid-19 slog till har vi sett många MPS-verksamheter ta till sig våra lösningar i ett mycket tidigare skede i sin affärsresa jämfört med tidigare. Dagens återförsäljare strävar efter så lite manuell inblandning som möjligt. Det kan handla om att implementera DCA (Data Collection Agent) för fjärrstyrning av övervakningsutrustning eller att flagga beställningar av förbrukningsmaterial och maskinfel eller för att smidigt implementera dessa data.

På Asolvi arbetar vi med majoriteten av de ledande DCA-leverantörerna i Europa för att säkerställa att våra kunder kan utforma sitt eget optimala system för sitt back office-arbete. Integrering är nyckeln till automation. Vi tillhandahåller en omfattande uppsättning API:n för att uppnå detta på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Exempelvis stöder vi inte bara färdiga lösningar för integration med ledande DCA:er inledningsprocessen, utan integrerar också problemfritt med de ledande ekonomipaketen.

Säkerhet

Säkerheten är viktig på flera plan, inte minst då det finns en önskan från många av våra kunder att slippa onödiga tids- och resurskrävande aktiviteter, så att de istället kan koncentrera sig på vad de kan allra bäst. Ökningen av molnbaserad datoranvändning och SaaS-lösningar som Vantage Online, har gjort det möjligt för många företag att utnyttja den omfattande kunskapen hos sina mjukvaruleverantörer gällande säkerhet och datorcenter.

Förr var man tvungen att investera egen eller inhyrd tid för att underhålla interna servrar, vilket var dyrt och oftast problemfyllt. Detta innefattade installation av de senaste programkorrigeringarna och att säkerställa backuper. I de fall då personalen jobbar utspritt blir detta svårt om man använder traditionella klient-/server-applikationer. Men detta kan göras enklare och smidigare med hjälp av inhemska moln- eller SaaS-tillämpningar.

Modell för tillhandahållande av externa tjänster

Många Asolvi-kunder använder sig av distributörsautomatisering vilket ger smidig API-integration. Men kommer allt fler MPS-leverantörer att vända sig till externa serviceleverantörer för att kunna kontrollera toppar och dalar, eller kommer de i vissa fall att göra det möjligt för dem att enbart fokusera på försäljning av utrustning och tjänster? På Asolvi ser vi flera företag som förbereder sig på att täppa till detta tomrum och erbjuda en komplett tjänst, inklusive administrativt stöd och faktureringsstöd åt de många nystartade företag som börjar dyka upp på marknaden.

Leverantörer av teknik på arbetsplatsen

Vi vet att de flesta MPS-återförsäljare drar nytta av de utmärkta relationer de har med kunderna för att sälja ytterligare tjänster som IT, multimedia och telefoni, men har covid-19 fått återförsäljarna att tänka än mer i nya banor? Vi har sett en försäljningsökning av temperaturövervakning och personlig skyddsutrustning, men kan detta drivas längre? Dagarna då leverantörerna erbjöd en enda lösning är troligen över, och talesättet att det är lättare att sälja något extra till en befintlig kund, än att hitta en ny kund, har aldrig varit sannare. Liksom MPS- och kopiering/utskriftsåterförsäljarna behöver diversifiera sig, har vi på Asolvi som mål att verka för detta genom att se till att våra lösningar erbjuder de funktioner som krävs för leverans av dessa nya lösningar och tjänster.

Stora datamängder

I och med uppkomsten av covid-19 ser alla verksamheter över sina marginaler, och för detta behövs data. Alla våra lösningar gör att relevanta och enkla data visas på skärmen i instrumentpaneler och extraheras eller integreras i andra system. Business intelligence är grundläggande för snabba affärsbeslut, men prognosanalyser finns också med i bilden. Från avtal, maskiner och anläggningslönsamhet till prognoser för felfrekvenser eller tidsramar för påfyllning av förbrukningsmaterial. Alla dessa verktyg finns nu tillgängliga så att återförsäljaren kan vara proaktiv snarare än reaktiv.

2020 har inneburit ett osäkert år för alla, och här på Asolvi, tror vi på att partnerskap bygger på förståelse och flexibilitet. Många kunder har efterfrågat mer hjälp för bästa möjliga investeringsavkastning med hjälp av våra lösningar för service management och mätarfakturering. Vi ser också en ökning av tidiga marknadsinträden för nystartade företag, och vi erbjuder en rad olika lösningar för att matcha företagets värde av detta till kostnaden. Vi har en genuin tro på att om vi utgör en framgångsrik part under verksamhetens utveckling, kommer vi att behålla den relationen under många år framöver.

Subscribe to get our newsletter

Get the latest news and updates from Asolvi