<img alt="" src="https://secure.enterprise7syndicate.com/790678.png" style="display:none;">

Blogg

Så kan du öka din tillväxt med gränsöverskridande fältservicetekniker

Dina fältservicetekniker är ryggraden i ditt företag och levererar expertlösningar för dina kunders behov. Men tänk om de kunde göra mer än att bara lösa problem? Tänk om de också kunde generera intäkter för ert företag?

Written by Asolvi

Försäljning är avgörande för att ett företag ska växa och att bidra till exceptionella kundupplevelser är en stor del av den växande utvecklingen.

Ett sätt att uppnå detta är att dra nytta av teknikernas dolda försäljningspotential. Föreställ er  scenarion där serviceföretag, inom fältservice, skulle kunna växa om dessa talangfulla resurser inte bara löste uppdrag hos kunder, utan också upptäckte och tog initiativ till merförsäljning under sina servicebesök. Det här är fullt möjligt med hjälp av korsutbildning. Genom att utbilda tekniker inom dessa områden öppnas det upp för en stor forsäljningspotential.

Här är fyra anledningar till varför korsutbildning av era tekniker kan förvandla dem till stjärnsäljare och öka tillväxten i ert företag:

  1. Utveckling av socialt inflytande för att påverka köpbeslut  
  2. Enastående kundservice på plats hos kunder.
  3. Kompetensutveckling som motiverar och engagerar. 
  4. Öka tillväxten genom kundlojalitet och rekommendationer.  

Använd socialt inflytande för att påverka köpbeslut

Tekniker har fördelen att vara experter inom sitt område och att kunna bidra med ett socialt inflytande. Kunder tenderar att köpa från personer de litar på eller beundrar. Verksamheternas tekniker, med sin kunskap och trovärdighet, kan föreslå ytterligare produkter eller tjänster som kunder verkligen behöver eller vill ha.

Det är självklart viktigt att följa goda säljmetoder och att undvika att pressa på med onödiga förslag. En ärlig rekommendation från en expert inom området kan däremot göra stor skillnad i hur kunder uppfattar värdet i erbjudandet. Till exempel, att en tekniker rekommendera en uppgradering av utrustning, ett underhållsavtal eller en rekommendation under ett rutinmässigt servicebesök. Dessa förslag baserade på expertis och kundbehov kan generera värdefull merförsäljning.

Bidra med enastående kundservice på plats

Kundservice handlar inte bara om att lösa problem; det handlar om att erbjuda proaktiva lösningar, förebygga problem och bygga starka kundrelationer. Genom att korsutbilda servicetekniker bidrar man till förbättrad kundservice direkt ute på fältet, utan att vara helt beroende av ett back-office-team.

Den här approachen sparar tid, förbättrar effektiviteten, samt ökar kundnöjdheten och lojaliteten. Tekniker som är ute på uppdrag kan besvara kundfrågor, hantera bekymmer och snabbt svara på eventuella klagomål. De kan också erbjuda värdefulla tips, råd och enklare utbildning, vilket hjälper kunderna att få ut mesta av företagets produkter eller tjänster.

Tekniker bör t.ex. uppmuntras och motiveras till att gå steget längre utöver uppdragets huvudsakliga syfte för att proaktivt säkerställa att kunder använder sin utrustning optimalt och ge råd om bästa praxis för underhåll. Den här nivån av personligt stöd ger en positiv kundupplevelse och resulterar i att  kunder får ta del av relevanta produkter och tjänster.

Förbättra teknikernas kompetenser

Korsutbildning för servicetekniker gynnar inte bara företaget i sig utan utvecklar även också företagets anställda. Genom att lära sig nya färdigheter inom försäljning och kundservice utvidgar teknikerna sina kunskaper, ökar prestandan och får ett ökat självförtroende i sin roll. 

Korsutbildning ökar också personalens motivation och engagemang. Teknikerna känner sig uppskattade, utmanade och belönade när de får utveckla sina kompetenser. Dessutom kan variation och flexibilitet i samband med kompetensutveckling förbättra motivationen markant.

En servicetekniker med utökade kunskaper inom försäljning får möjlighet att interagera annorlunda med kunder, visa upp sin expertis och potentiellt tjäna provision eller få ett annat incitament, vilket i sin tur främjar karriärutveckling inom företaget.

98

Öka tillväxt genom kundlojalitet och rekommendationer

Genom att utbilda tekniker inom sälj och kundservice ökar tillväxten inom bolaget tack vare lojala kunder som stannar, köper mer och rekommenderar er vidare till andra. När kunder upplever utmärkt service från servicetekniker är de mer benägna att rekommendera vidare till branschkollegor eller vänner och bekanta. Det genererar mer intäkter för företag och minimerar kostnader för nykundanskaffning.

Genom att öka försäljningen, förbättra kundservicen och utveckla personal får företag en konkurrenskraftig fördel ute på marknaden.

Korsutbildade tekniker är värdefulla tillgångar som genererar kundlojalitet och rekommendationer. Deras expertis och värdefulla interaktioner med kunder som öppnar upp för enorma möjligheter. 

En tekniker som är skicklig på att förlänga underhållsavtal, skapar långsiktiga kundrelationer som leder till återkommande affärer, positiva recensioner och word-of-mouth rekommendationer. Dessa nöjda kunder blir ambassadörer för företagens varumärken och ökar därmed tillväxtpotentialen. 

För att komma igång med att korsutbilda tekniker ute på fält, överväg följande steg:

  1. Inled korsutbildning: Börja med en grundläggande sälj- och kundserviceträning för era tekniker ute på fält.
  2. Erbjud kontinuerlig utbildning: Håll regelbundna utbildningssessioner för att uppdatera färdigheter, introducera nya tekniker och dela med er av bästa praxis. Komplettera med en kombination av både traditionella utbildningsmetoder och onlinebaserade för kontinuerligt lärande.
  3. Ge feedback och stöd: Ge konstruktiv feedback, coachning och uppmuntran för att hjälpa teknikerna att förbättra sina färdigheter och prestationer.
  4. Mät resultat: Övervaka KPI'er över försäljning, kundnöjdhetsbetyg och medarbetarengagemang för att bedöma effekten av korsutbildning. Be om feedback från kunder och medarbetare för att identifiera förbättringsområden. 

Genom att investera i interna korsutbildningar kan företag lyfta fram försäljningspotentialen hos servicetekniker, höja kundupplevelser till en helt ny nivå och driva företagstillväxt.

Asolvi erbjuder branschspecifika lösningar för hantering av fältservice och service management över hela världen. Hitta den perfekta lösningen för ert företag genom att filtrera fram den i vår produktkalatlog här

 

Produktkatalog

Subscribe to get our newsletter

Get the latest news and updates from Asolvi