Vending

Företag som levererar utrustning till storkök och restauranger har använt Asolvi i över 30 år för att säkerställa att de uppfyller sina kunders krav. Vi har redan hjälp över 300 företag att förbättra kassaflöde, precision och teknikernas produktivitet.

Vår marknadsledande programvara för planerat förebyggande underhåll (Planned Preventative Maintenance, PPM) erbjuder en proaktiv metod för att förbättra driftstiden för all typ av utrustning, från storköksugnar till kaffemaskiner. Små problem och utrustningsfel växer snabbt till större problem. Genom att schemalägga planerat underhåll motverkar man inte bara att utrustningen går sönder utan minskar även kundernas driftsavbrott samtidigt som man sänker underhållskostnaderna.

Effektivisera verksamheten genom att ansluta affärsprocesserna till ledande redovisningsprogram. Med vår programvara kan man skapa direktrapporter med kraftfulla filter för alla jobb, avtal, fakturor och kunder. Fältteknikernas administrativa problem löser man med vår marknadsledande programvara som skickar service- och installationsjobb till mobila enheter i realtid.

Med full insyn i var teknikerna befinner sig effektiviseras verksamheten och kundnöjdheten förbättras och ni kan vara säkra på att rätt tekniker med rätt reservdel tar den effektivaste rutten.

Tillgångshantering

Bevaka alla tillgångar och all utrustning på fältet med information som omfattar modellnummer och individuella maskiners servicehistorik. Genom att ge tekniker viktig information och kunskap om kunden och deras avtal säkerställer ni att teknikerna är förberedda när de anländer till platsen.

Förebyggande Underhåll

Våra produkter stöder en mer proaktiv strategi med schemalagt planerat förebyggande underhåll (Planned Preventative Maintenance, PPM) med hjälp av integrerad tillgångs- och avtalsinformation. Genom löpande kontroll av utrustning och processystem minskas antalet maskinfel.

Automatisering och Integrationer

Integration med ledande redovisningspaket och API-anslutningar till branschspecifika tredjepartsleverantörer ökar effektiviteten i hela företaget. Missa aldrig ett servicenivåavtal, en servicebegäran eller ett besök och se till att tekniker kommer till rätt kund i rätt tid.

Mobilt Arbete

Tekniker slipper åka tillbaka till kontoret för att logga jobb de har blivit klara med. Formulären fylls i online på en surfplatta eller smarttelefon och fakturan skapas snabbt och effektivt innan de ens har hunnit komma fram till nästa jobb. Därmed förbättras kassaflöde och servicenivåer.

Hantera servicenivåavtal

Öka produktiviteten genom att hantera resurser effektivare. Koordinera alla tekniker med hjälp av automatisk kalenderhantering och välj den bäst lämpade teknikern för varje jobb. Då minimeras restid och koldioxidavtryck samtidigt som man får en flexiblare metod för att klara servicenivåavtalen.

Lagerstyrning

Skapa bättre tidsvärde, lagerprecision och kassaflöde genom att aldrig låta för stora lager binda upp medel som kan investeras inom andra områden i verksamheten. Vår programvara ger tydlig insyn i lagertillgång och efterfrågan så att ni kan uppfylla kundförväntningarna.

Video
Begär en demo

Vill ni veta hur Asolvi kan ”Simplify Service Management” för ert företag? Vår branschspecifika programvara hjälper företag inom storköks- och restaurangutrustningsbranschen att öka effektiviteten och sänka kostnaderna.

Be en av våra experter om en demonstration så berättar de varför över 600 företag använder vår programvara till att omvandla sin verksamhet.

Tesseract

Tesseract är en molnbaserad lösning för servicehantering som hjälper servicefunktioner att jobba smartare i stället för hårdare.

Läs Mer

Rekommendationer

Lyssna inte bara på oss. Se vad våra kunder har att säga.

Tesseract har revolutionerat våra förebyggande underhållsprocesser. Vi klarar nu 96 procent av reparationerna vid första besöket.


Asolvi investerar kontinuerligt i programvaran och förbättrar arbetet för oss och branschen.


Asolvi är engagerade experter på den professionella köksbranschen.