Säkerhetsbranschen

Asolvi har hjälpt företag i säkerhetsbranschen i över 30 år. Vi hjälper våra kunder att upprätthålla sina klienters varningssystem, säkerhetskameror och annan säkerhetsutrustning.

Vi hjälper även till att sänka kostnaderna och öka effektiviteten genom vårt utbud av lösningar för projektstyrning, hantering av kontrakt och tillgångar samt med lösningar för snabb fakturering.

Vår portfölj med säkerhetsprogram omfattar alternativ som uppfyller viktiga industristandarder och inkluderar NSI (National Security Inspectorate), SSAIB (Security Systems and Alarms Inspection Board) och BAFE (British Approvals for Fire Equipment ) i Storbritannien, DIN (tyska nationella standarder) och BetrSichV (driftsäkerhetsförordning) i Tyskland, ÖNORM (österrikiska nationella standarder) och SBSC (Svensk brand- och säkerhetscertifiering), SSF (Svenska stöldskyddsföreningen) och BSF (Brandskyddsföreningen) i Sverige.

Hantera kontakter och tillgångar

Centralisera uppgifterna om utrustning och upprätthåll korrekta uppgifter över individuella tillgångar, inklusive brandsläckare och varningssystem för kolmonoxid, för varje fastighet. Era tekniker har den senaste informationen redan när de anländer till platsen.

Resursplanering

Genom att erbjuda funktioner för distansarbete, jobb- och uppdragsplanering samt schemaläggning ger Asolvi chefer möjlighet att se teknikerna i realtid. Ni kan schemalägga resurser med flexibilitet och precision för att skapa bättre service, regelefterlevnad och lönsamhet.

Rapportering

Systemen är förinställda för inmatning och lagring av administrativa uppgifter som är relaterade till säkerhet. Digitala funktioner eliminerar behovet av manuell certifiering, skapar ett revisionsspår och förbättrar precisionen. Informationen exporteras enkelt för intern användning eller för att dela med kunder.

Regelefterlevnad

Vår portfölj med säkerhetsprogram omfattar alternativ som uppfyller viktiga industristandarder som inkluderar branschorganisationerna NSI (National Security Inspectorate), SSAIB (Security Systems and Alarms Inspection Board) och BAFE (British Approvals for Fire Equipment).

Fakturera effektivare

Data skickas från fältet till faktureringsmodulen, där kostnader för jobb- och serviceavtal beräknas automatiskt. En intuitiv funktion för avtalsadministration skapar snabb, flexibel och korrekt fakturering som säkerställer att ni aldrig missar en viktig intäkt.

Mobilt arbete

Mobilisering av tekniker är avgörande för att kunna leverera bra service. Med vår mobilapp, som även fungerar offline, kan fälttekniker fylla i servicehistorik, uppdatera jobb, samt läsa in signaturer och fotografier med fördefinierade checklistor, allt för att säkerställa att lagstiftning följs.

Integration

Vår programvara kan integreras med olika plattformar som används för att hantera tjänster som ert företag avser erbjuda eller redan erbjuder. Asolvi integreras även med CRM-system för ett smidigt flöde av viktig och standardiserad information i hela företaget.

Reservdelar och projektstyrning

Projektledare kan få liveuppdateringar om installationsstatus via vår projektmodul. De kan ge kostnadsuppskattningar, planera resurser, visa deadlines och se hur mycket tid som läggs på projekt, både internt och på fältet.

Supportfunktion

Med funktionen för samtalsstyrning kan man lätt och effektivt registrera samtal, spåra kundförfrågningar och hantera servicesamtal. Asolvi förbättrar ansvarsskyldigheten genom att spela in och spara all kundkommunikation centralt.

Video
Begär en demo

Hur kan Asolvi ”Förenkla servicehanteringen” för ert företag? Vår branschspecifika programvara hjälper dokumenthanteringsbranschen att förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna.

Be om en demonstration från en av våra experter så får ni reda på varför över 600 företag använder vår programvara för att förändra sin verksamhet.

Alarm Master

Alarm Master är en omfattande programvara för servicehantering avsedd för brandskydds- och säkerhetsinstallatörer.

Läs Mer
Winserv

Winserv är en komplett grupp programvaror för servicehantering för både interna och externa team.

Läs Mer
TIVAPP

TIVAPP är en modern programvarubaserad totallösning för brandskyddsexperter.

Läs Mer

Rekommendationer

Lyssna inte bara på oss. Se vad våra kunder har att säga.

Våra kunder kan lita på att vi har flexibla och säkra system som hanterar deras information säkert.


Vi väljer Winserv på grund av dess omfattande funktionalitet. Vi ser redan vilken positiv inverkan den har i vår verksamhet.


Effektivitetsvinsterna efter att vi implementerade Tesseract är radikala.