Tesseract

Sänker kostnaderna

En molnbaserad lösning för servicehantering som är utformad för att effektivisera kostnader och som passar organisationer som hanterar tillgångar på fältet. Dess viktigaste funktion är att uppmuntra till smartare arbetsmetoder med automatiserad funktionalitet som hjälper er att höja produktiviteten och sänka kostnaderna.

Ökar lönsamheten

Tesseracts funktioner för hantering av kontrakt och tillgångar ger insyn i alla viktiga affärsområden. Programmet hjälper er att enkelt och effektivt leverera enligt överenskommet servicenivåavtal för flera olika kontrakt även när ni växer och får nya kunder.

Höjer produktiviteten

Tesseract minskar manuella och pappersbaserade processer, vilket minskar risken för dubbelarbete och förbättrar noggrannheten. Programmet använder realtidsdata för att förenkla felsökning och antalet problem som åtgärdas vid första besöket ökar eftersom tekniker har relevanta uppgifter om kund och tillgångar vid varje jobb.

Våra Tjänster Hjälper Företag

Tesseract är en molnbaserad lösning för servicehantering som passar alla organisationer som hanterar och underhåller tillgångar på fältet. Programmet är utformat för att uppfylla era kunders skiftande behov genom att flexibelt anpassas till nya strategier och växa med ert företag. Det är en helhetslösning som rationaliserar serviceverksamheter och hjälper hela företaget att arbeta smartare i stället för hårdare.

Programmet hjälper er att optimera befintliga resurser och förbättra lönsamheten. Hela personalstyrkan synliggörs så att ni kan välja den lämpligaste teknikern för varje jobb, minimera resetid och maximera produktiviteten. Genom ökad automatiseringen och minskat pappersarbetet i hela organisationen frigörs kontors- och fältpersonal som istället kan lägga tid på uppgifter som skapar större värde.

Tesseract ger viktig insyn i hantering av kontrakt och tillgångar samt lagerkontroll. En enda konsol skapar en lätthanterad struktur för arbete på distans och avancerad rapportering. Eftersom lösningen är molnbaserad minskar behovet av lokala IT-resurser och programvaran är tillgänglig överallt där det finns en internetanslutning.

Kontakta Vårt Säljteam

Meiko
Welbilt
SCCI Alphatrack
Tecalemit

Konsol

Tesseracts intuitiva webbaserade schemaläggningssystem hjälper er att planera jobb baserat på teknikers kunskaper och var de för tillfället befinner sig. Programmet koordinerar era teknikers kalendrar och väljer den lämpligaste teknikern för arbetsuppgiften. Detta sparar tid och fler problem kan åtgärdas vid första besöket, vilket ökar kundnöjdhetsnivån.

Avtalshantering

Genom att sammanställa kunduppgifter kan ni förbättra precision och identifiera lönsamma affärsområden. Centraliserad hantering av serviceavtal skapar full insyn i tillgångshistoriken. Era tekniker får tillgång till den senaste informationen när de anländer till ett jobb och en enhetlig datakälla skapar ett revisionsspår av kommunikation och händelser.

Lagerkontroll

Er inventeringsprocess underlättas med förbättrade tidsvärden, lagerprecision och kassaflöde. Tesseract ger insyn i lagertillgång och efterfrågan vilket gör att ni kan hantera kundförväntningar och ge prognoser för jobb. Fältbaserade tekniker kan då åtgärda problem vid första besöket och uppfylla servicenivåavtal.

Mobilt arbete

Mobilisering av tekniker är avgörande för att kunna leverera bra service. Med Tesseracts mobilapp kan fälttekniker färdigställa servicehistorik, uppdatera jobb, läsa in signaturer och ta fotografier även utan internetanslutning. Regelefterlevnad förenklas av synkronisering i nära realtid och säkerställer korrekt registrering av information.

Rapportering och analys

Oavsett om man vill ha en översikt av kärnfunktioner i företaget eller göra en djupdykning i nyckeltal ger Tesseract snabb och säker åtkomst till viktiga uppgifter. Rapporter kan automatiseras och levereras via e-post eller framställas ad hoc. Med Tesseract är det lätt att exportera information till diagram som kan laddas ner för analys eller delas med kunder.

Förebyggande underhåll

Planerat förebyggande underhåll innebär en strategisk och proaktiv metod. Vårt verktyg för kontraktshantering tar hand om framtida bokningar genom att använda integrerade uppgifter om tillgångar och kontrakt. Med Tesseracts automatiska påminnelser får ni hjälp att uppfylla servicenivåavtal, kundernas förtroende för er service ökar och ni kan känna er lugna.

Video
Be om en demonstration

Hur kan Asolvi ”Förenkla servicehanteringen” för ert företag? Vår branschspecifika programvara hjälper dokumenthanteringsbranschen att förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna.

Be om en demonstration från en av våra experter så får ni reda på varför över 600 företag använder vår programvara för att förändra sin verksamhet.