Evatic

Sänker kostnader

Optimera serviceleveranser, förbättra lagerhantering och tackla dyrt tonersvinn med intuitiv funktionalitet som omfattar smart hantering av toner och förbrukningsvaror. Evatic hjälper er att sänka kostnader och ser samtidigt till att kunder alltid får sina leveranser när de behöver dem.

Ökar lönsamheten

Undvik att förlora intäkter och maximera avkastningen med vår omfattande funktionalitet för fakturering av räkneverk och kontraktshantering. Evatic genererar korrekta fakturor genom att minska manuell inmatning, och tillhandahåller möjligheter till merförsäljning för att öka intäkterna.

Höjer produktiviteten

Evatics funktionalitet för lagerkontroll innebär att ni kan utföra jobben effektivare genom att anställda får viktig kunskap om era kunder. Specifika verktyg för dokumenthantering minskar mängden manuella inmatningar, vilket höjer produktiviteten och sänker kostnaderna.

Våra Tjänster Hjälper Företag

Evatic är ett flexibelt och multifunktionellt servicehanteringssystem utformat för att stötta kritiska affärsprocesser under varje kundfas – och omfattar kontraktshantering, fakturering, fältservice, support, installation, lager, rapportering och kundservice.

Programmet, som är utformat för att stötta företag i dokumenthanteringsbranschen, är kraftfullt men flexibelt eftersom det är designat för att ge detaljerad operationell insyn. Detta sparar tid, sänker kostnader och höjer produktiviteten, vilket i sin tur leder till ökad flexibilitet, bättre kundlojalitet och högre lönsamhet.

Integrationer med en rad olika CRM- och ERP-lösningar skapar ett smidigt och effektivt informationsflöde i hela verksamheten. Ett fullt dokumenterat API innebär att ni kan ansluta era bokförings- och affärssystem så att dubblering av information minskar, noggrannheten förbättras och effektiviteten ökar.

 

Kontakta Vårt Säljteam

Xerox
XPM
Brubakken
Sharp

Mätarfakturering

Dra nytta av omfattande och kostnadseffektiv fakturering av räkneverk med en kombination av manuella och digitala metoder. Wifi-anslutning ger åtkomst överallt, och dokumenthanteringsföretag och återförsäljare av kontorsutrustning kan generera korrekt och transparent fakturering.

Ärendehantering

Integrerade servicemoduler gör det säkrare och enklare att schemalägga arbetsuppgifter, hantera supportsamtal och uppfylla kundernas serviceavtalsnivå. Evatics funktionalitet för besöksstyrning är mycket flexibel, och programmet innehåller skräddarsydda rapporter och dashboards för att minska pappersarbetet.

Smart tonerhantering

Arbeta mot kostnadseffektivare budgetar med smart tonerhantering (Smart Toner Management, STM). Vår automatiserade programvara säkerställer att toner skickas (och faktureras rätt) vid den optimala tidpunkten för att uppfylla kundens behov, och samtidigt minska svinn och sänka kostnaderna genom att samfrakta flera beställningar till samma mottagare när så är möjligt.

Kontraktshantering

För att få korrekt fakturering i tid kan den ställas in till förskott eller efterskott för att passa er och kunden. Evatic kan konfigureras till att automatiskt höja priserna för att maximera avkastningen och följa prisökningar.

Viktiga integrationer

Evatic kan integreras med olika kompletterande plattformar och användas till nya eller existerande tjänster. Programmet går att integrera med flera olika ERP- och CRM-system för att skapa ett smidigt flöde av information i hela verksamheten.

Lagerkontroll

Skapa bättre tidsvärde och upprätthåll utrustningens driftstid genom att underlätta inventeringsprocessen. Evatic ger insikter som ni kan använda för att hålla kunder uppdaterade med prognoser för jobb, och därmed hantera kundförväntningar genom att noggrant bevaka tillgänglighet på reservdelar.

Mobilt arbete

Med Evatics mobilapp kan fälttekniker slutföra och uppdatera jobb, läsa in signaturer och fotografier samt få åtkomst till servicehistorik. Produktivitet och kundnöjdhet ökar genom förbättrad effektivitet, fler problem som åtgärdas vid första besöket och möjlighet till problemlösning i fält.

Utrustningsunderhåll

Arbeta proaktivt med underhåll av utrustning på fältet med vår telemetriprogramvara. Programmet bevakar uppgifter som tonernivå, antal utskrifter, antal driftstimmar, reservdelars status och livslängd. Informationen bidrar till att minska maskinfel och ökar driftstiden för kunder.

Integrationer via API

Ett väl dokumenterat, kraftfullt men lätt integrerat API ger er möjlighet att integrera ert bokföringssystem, datainsamlingsagent (Data Collection Agent, DCA), marknadsförings- och CRM- plattformar med Evatic.

Video
Be om en demonstration

Hur kan Evatic ”Förenkla servicehanteringen” för ert företag? Vår branschspecifika programvara hjälper företag att öka effektiviteten och sänka kostnaderna.

Be om en demonstration från en av våra experter så får ni reda på varför över 800 företag i dokumenthanteringsbranschen använder vår programvara för att omvandla sin verksamhet.