Fältservice

Under de senaste 30 åren har Asolvi utvecklat en djup kunskap om företag som arbetar med att hantera fälttjänster (Field Service Management) över hela Europa. Vi har omfattande erfarenhet av många olika branscher, bland annat hälso- och sjukvård, vattenhygien, vetenskaplig forskning och HVAC (värme, ventilation, luftkonditionering).

Oavsett vilken bransch ni är verksamma inom så har vi en lösning som kan omvandla ert företag genom att sänka kostnaderna, höja produktiviteten och öka vinsten.

Vi vet att det är viktigt att tekniker och operatörer arbetar med maximal effektivitet. Vi förstår också att det är viktigt att ha en stödjande, automatiserad och spårbar infrastruktur som hjälper er att upprätthålla standarder. På så sätt kan ni leverera korrekta fakturor i tid, stärka kundrelationer och upprätthålla en snabb och smidig verksamhet.

Hantering av tillgångar

Vår programvara ger er bättre kontroll och överskådlighet på de tillgångar ni underhåller. Detta bidrar till att ni kan ge era kunder den detaljnivå de behöver för att förstå det mervärde ni erbjuder.

Resursplanering

Programvaran hjälper er att uppfylla servicenivåavtal och skapa korta svarstider i kritiska miljöer, samt planera resurser i förväg utan problem med pappersarbete och manuella processer.

Minskar pappersarbete

Systemen är förkonfigurerade för inmatning och lagring av all relevant certifiering, vilket minskar tiden som krävs för att utföra denna process och därmed ökar företagets effektivitet.

Efterlevnad och rapportering

Våra lösningar förenklar processerna för allt från att utfärda certifikat och förbereda riskbedömning till säkerhetsstandarder och branschbestämmelser.

Snabbare fakturering

Data skickas direkt från fältet till faktureringsmodulen, där kostnader för jobb- och serviceavtal beräknas automatiskt enligt avtalsenliga regler.

Företagsmobilitet

Programvaran kan minska trycket orsakat av rådande brist på fälttekniker inom branschen genom att öka den befintliga arbetsstyrkans produktivitet.

Integrering

Programvaran kan integreras med olika bokförings- och löneprogram, vilket gör det enklare att beräkna löner och göra korrekta utbetalningar och därmed säkerställa att finansiell information alltid är aktuell.

Projektstyrning

Projektledare kan få liveuppdateringar om installationsstatus via projektmodulen. De kan skapa kostnadsförslag, planera resurser och visa tidsgränser både internt och ute på fältet.

Support

En fullt integrerad support gör att alla enkelt och effektivt kan logga och hantera servicesamtal. Självbetjäningsportalen går ett steg längre och ger kunder mer kontroll och transparens.

Video
Begär en demo

Hur kan Asolvi ”Förenkla servicehanteringen” för ert företag? Vår branschspecifika programvara hjälper fältserviceföretag att öka effektiviteten och sänka kostnaderna.

Be om en demonstration från en av våra experter så får ni reda på varför över 1400 företag använder vår programvara för att omvandla sin verksamhet.

Tesseract

Tesseract är en molnbaserad lösning för servicehantering som hjälper servicefunktioner att jobba smartare i stället för hårdare.

Läs Mer

Rekommendationer

Lyssna inte bara på oss. Se vad våra kunder har att säga.

Tesseracts förmåga att fjärrövervaka utrustning har revolutionerat sättet att Espresso Service fungerar och optimerat våra kunders prestanda.


Vi har kunnat öka prestandan och spara tre till fyra månaders manuellt arbete per år med Tesseract.


Vi ville effektivisera våra system, få snabbare fakturering och bättre visibilitet. Tesseract fixade allt detta.